VIDEO: Khởi công xây dựng 10 căn nhà cho người nghèo tại xã Ninh Tây07/10/2020