VIDEO: Khởi công dự án Bệnh viện Đa khoa TP. Nha Trang06/10/2020