VIDEO: Những phụ nữ mưu sinh ở bến cá dân sinh Vĩnh Trường29/09/2020