VIDEO: Mang Trung thu đến sớm với trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số17/09/2020