VIDEO: Khởi công xây dựng 20 căn nhà cho người nghèo22/09/2020