VIDEO: Khánh Hòa: Khai giảng năm học mới 2020-202105/09/2020