VIDEO: Khánh Hòa: Cảnh báo tình trạng ngộ độc do ăn ốc biển lạ16/09/2020