VIDEO: Công an Khánh Hòa đẩy mạnh công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ20/09/2020