VIDEO: Tuổi trẻ Công an TP. Nha Trang tuyên truyền phòng chống tội phạm và phòng ngừa dịch Covid-1930/08/2020