VIDEO: Gắn biển Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa16/08/2020