VIDEO: Công an Khánh Hòa họp trực tuyến phòng chống dịch Covid-1909/08/2020