VIDEO: Vận động doanh nghiệp giao nộp 39 khẩu súng bắn sơn10/07/2020