VIDEO: Quán cơm tình thương 5 ngàn đồng san sẻ khó khăn với người nghèo01/07/2020