VIDEO: Cuộc thi mô hình tàu thủy khơi dậy niềm đam mê, sáng tạo03/07/2020