VIDEO: Trình diễn phun thuốc bằng thiết bị bay không người lái15/06/2020