VIDEO: Đại hội Đảng bộ huyện Cam Lâm lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-202517/06/2020