VIDEO: Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ19/05/2020