VIDEO: "Quân dân xung kích đẩy lùi Covid" – Sáng tác của Thiếu úy Cao Trung Nguyên (Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa)04/04/2020