VIDEO: Những "cây ATM gạo" giúp người dân nghèo ở Nha Trang18/04/2020