VIDEO: Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch đi đôi với tăng cường công tác bảo đảm ANTT06/04/2020