VIDEO: Chăm sóc người lang thang, phòng tránh nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-1911/04/2020