VIDEO: Lập chắn, tạm dừng các hoạt động dịch vụ, tắm biển Nha Trang31/03/2020