VIDEO: Đeo khẩu trang nơi công cộng: Cần ý thức chủ động của người dân và du khách20/03/2020