VIDEO: Cầu truyền hình mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 202022/01/2020