VIDEO: Báo Khánh Hòa và các đơn vị tặng quà Tết cho hộ chính sách, hộ nghèo xã Suối Cát18/01/2020