VIDEO: Kiên quyết di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm10/11/2019