VIDEO: Người dân Nha Trang khẩn trương ứng phó bão số 530/10/2019