VIDEO: Kiểm tra công tác chỉ đạo ứng phó bão số 5 tại Khánh Hòa30/10/2019