VIDEO: Chậm khoanh nợ cho người nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do bão số 12 ở Vạn Ninh21/09/2019