VIDEO: Nhiều hoạt động tại Lễ hội trái cây ngon Khánh Sơn17/08/2019