VIDEO: Cháy khoảng 60 ha mía tại Ninh Hòa04/08/2019