VIDEO: Phường Phương Sài tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 600 người dân