VIDEO: Khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI09/07/2019