VIDEO: Cưỡng chế hơn 100 căn nhà xây dựng trái phép25/06/2019