VIDEO: Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2019 và Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa12/05/2019