VIDEO: Nghề làm kẹo dừa, kẹo đậu phụng ở xã Vạn Long19/04/2019