VIDEO: Khai mạc Lễ hội Tháp Bà Ponagar 201925/04/2019