VIDEO: Khối thi đua các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (khối 2) ký kết giao ước thi đua năm 201919/03/2019