Video: Không khí đón năm mới ở phố Tây Nha Trang01/01/2019