VIDEO: Khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI05/12/2018