VIDEO: Hội nghị ban chấp hành mở rộng của Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia21/12/2018