VIDEO: Báo Khánh Hòa đồng hành với các doanh nghiệp hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa bão10/12/2018