VIDEO: Lập sở chỉ huy ứng phó mưa lũ ở Cam Ranh25/11/2018