VIDEO: Khánh Hòa đưa vào hoạt động 7 trung tâm hòa giải, đối thoại tại tòa án02/11/2018