Video: Trao hơn 23 triệu đồng cho anh Võ Văn Hổ05/10/2018