VIDEO: Gần 280.000 học sinh Khánh Hòa bước vào năm học mới05/09/2018