VIDEO: Chương trình "Nối vòng tay nhân ái"29/09/2018