VIDEO: Trao hơn 15 triệu đồng cho nhân vật trong bài viết "Vợ chồng già tàn tật nuôi 2 con tâm thần"26/06/2018