VIDEO: Kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6 và trao Giải Báo chí Khánh Hòa 201822/06/2018