Video: Người nước ngoài đón năm mới 2018 ở Nha Trang01/01/2018